Přemýšlíte o změně?
Rozhodujete se, jakým směrem může Vaše firma pokračovat?

Případně máte jíž „hotovo,“ dosáhli jste významného pokrytí regionu a štvete velké operátory? Nebo jen uvažujete zda a jaké další možnosti Vám osobně může Vaše firma ještě v budoucnu přinést? Komu předat byznys, s kým se spojit?

Proberte to s námi… :)

K akvizicím přistupujeme jako strategičtí investoři

Při budování větší TELCO firmy se spokojenými zákaníky se zaměřujeme na:

Perfektní servis a rychlost zákaznické podpory.

Zjednodušení nabídky služeb, obchodní a marketingový směr, který generuje růst.

Efektivní propojení sítí od páteřních tras po management sítí a topologie řídicích prvků.

Vzájemné sdílení know-how napříč firmami.

Aktivní rozvíjení silných stránek lidí, udržení a podpora zaměstnanců.

Co to znamená v praxi

Investujeme do infrastruktury

Do datové infrastutuktury jsme nainvestovali už přes 330 milionů korun. A bývá to jedna z prvních věcí, které řešíme. Výměna starších technologií za nové (G-ponová řešení optických sítí, robustní páteře), výkonnější UPSky na APčkách, monitoring sítě. Všechno směřujeme k jasnému standardu - vyšší rychlost a stabilita sítě pro klienta, efektivní údržba a správa služeb pro nás.

Od našeho vstupu do náchodské I2 jsme položili 15 km optických vláken.

Zvyšujeme standard služeb

Věříme, že za dobrou službu lidi zaplatí. Propracovaná zákaznická podpora, rychlý servis u klienta, čistá práce během připojování klienta, vstřícný přístup zaměstnanců, pěkné prostředí pro zaměstnance a klienty.

Dnes ke klientům na servis jezdíme až do 21 hodin.

Sdílíme zkušenosti a to v čem je každý z nás lepší

Necháváme šikovné lidi dělat svou práci samostatně. Při spojení s Havlíčkobrodskou Metropolitní si spolu sedli síťaři, dostali konkrétní zadání a společně vymysleli, jak bude spojená síť fungovat za rok. A postupně plán realizují.

Počítáme 12+ měsíců na spojení

Rok považujeme za nejkratší rozumnou dobu na propojení firem. Dřív to organizačně, technicky, ani personálně nejde.

Zajímáme se o firmy se 3000+ zákazníky. V oblasti na východ od Prahy.

Přece jen sídlíme v Pardubicích. Odtud taháme své sítě a napojujeme nové. Skok do Břeclavi nebo Plzně není na pořadu dne.

Během 13 let jsme získali více než 30 000 zákazníků ve 440 obcích a vybudovali přes 260 km optických sítí. Poskytujeme infrastrukturní služby pro mobilní a tranzitní operátory.

Celé Curriculum vitae Edery.

13
let
30,000
zákazníků
440
obcí
260
km optických sítí

Jako první krok nabízíme nezávazné a důvěrné setkání

Ročně jich absolvujeme kolem dvaceti a z každého si všichni odnášejí zajímavé podněty.

Domluvme si schůzku

Jan Mareček

předseda představenstva

tel: 777 318 151

e-mail: marecek@edera.cz

Skrýt kontakt